O firme

Primárnou činnosťou firmy MATROMAP s.r.o. je servis, údržba, oprava a zapracovanie nástrojov. Zároveň sa angažujeme v riešení vyskytnutých chýb a problémov v procesoch výroby, a to v rámci EU aj mimo nej. Služby firmy si automobilové spoločnosti objednávajú pre externú spoluprácu špecialistov- nástrojárov s praxou a znalosťou španielskeho alebo anglického jazyka.

About company

Primary activity of the company is service, maintenance, repair and incorporation of the machines. Our company is also engaging in resolve occurred defects and issues in active process and we are operating worldwide. Automobil factory can order MATROMAP for add-on cooperation our toolmakers with experiences and ability to speak English or Spanish.

Característica de nuestra empresa

Nuestros productos son troqueles y todas las modificaciones, correcciones según la necesidad. Todas las Pap a los troqueles, troqueles progresivos , troqueles de aspecto, engatilladoras. Nuestros operarios con mucha experiencia trabajando en toda la EU y por todo el mundo.

Phone: 
SVK: +421 949 383 803
ESP: +34 636 842 359

Fax:
SVK: 0421 486 193 443
E-mail: 
jozef.svidran@gmail.com
© 2010 MATROMAP s.r.o., All right reserved